Przebudzenie Katowice

TRENING UMIEJĘTNOŚCI
SPOŁECZNYCH (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to proces, podczas którego dzieci i młodzież uczą się oswajać swoje emocje oraz kształtować adekwatne do sytuacji zachowania społeczne.

Trening dedykowany jest dzieciom i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi (spektrum autyzmu, ADHD), z zaburzeniami zachowania i kontroli impulsów, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i potrzebującym wzmocnienia umiejętności prawidłowego funkcjonowania społecznego.

Podczas treningu stawiamy na akceptację, uważność
i elastyczność, dzięki czemu dzieci i młodzież mogą w przyjaznej atmosferze rozwinąć swoje umiejętności psychospołeczne.

Prowadzące
mgr Martyna Szczęsna
mgr Anna Tarkowska

Celem zapisu i po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 572 077 984.

Istnieje także możliwość osobistych bezpłatnych
konsultacji.

Zajęcia z TUS to czas na ćwiczenie i nabywanie umiejętności z zakresu:

komunikacji,

radzenia sobie ze stresem,

asertywności,

nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi.

 

Cena: 80 zł/ 1 h

Termin: wtorki, godz. 19:00-20:00

TRENING UMIEJĘTNOŚCI
SPOŁECZNYCH (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to proces, podczas którego dzieci i młodzież uczą się oswajać swoje emocje oraz kształtować adekwatne do sytuacji zachowania społeczne.

Trening dedykowany jest dzieciom i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi (spektrum autyzmu, ADHD), z zaburzeniami zachowania i kontroli impulsów, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i potrzebującym wzmocnienia umiejętności prawidłowego funkcjonowania społecznego.

 

Zajęcia z TUS to czas na ćwiczenie i nabywanie umiejętności z zakresu:

komunikacji,

radzenia sobie ze stresem,

asertywności,

nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi.

 

Podczas treningu stawiamy na akceptację, uważność i elastyczność, dzięki czemu dzieci i młodzież mogą w przyjaznej atmosferze rozwinąć swoje umiejętności psychospołeczne.

Prowadzące
mgr Martyna Szczęsna
mgr Anna Tarkowska

Cena: 80 zł/ 1 h
Termin: wtorki, godz. 19:00-20:00
marzec-czerwiec 2024 r.

Celem zapisu i po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego
pod numerem: 572 077 984.

Istnieje także możliwość osobistych bezpłatnych konsultacji.