Przebudzenie Katowice

PSYCHOTERAPIA
POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym kładzie nacisk na wpływ myśli na zachowanie oraz zakłada, że zachowanie nabywane jest w procesie uczenia się. Celem psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest poprawa jakości życia pacjenta, która zostaje osiągnięta poprzez zmianę zachowań i dezadaptacyjnego sposobu myślenia. To, czym charakteryzuje się ta forma terapii, to skupienie na tym co „tu i teraz” oraz zorientowanie na rozwiązanie problemu. Poprzez zmianę sposobów radzenia sobie i myślenia możliwa jest redukcja dyskomfortu u pacjenta i poprawa jego jakości życia.Terapia ta skuteczna jest w leczeniu wielu zaburzeń m.in.: depresji, zaburzeń lękowych (fobia społeczna, zaburzenia paniczne, zaburzenie lęku uogólnionego), zespole stresu pourazowego, zaburzeń odżywiania, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, czy uzależnień. Warto nadmienić, iż w licznych badaniach nad skutecznością różnych rodzajów terapii, to psychoterapia poznawczo-behawioralna uzyskuje zwykle największe wskaźniki skuteczności.

Zachęcamy do skorzystania w przypadku doświadczania objawów m.in.:

zaburzenia nastroju (np. depresja, zaburzenie maniakalno-depresyjne);

zaburzenia psychotycznego (np. schizofrenia);

zaburzenia lękowego (np. ataki paniki, fobie);

zespołu stresu pourazowego (PTSD);

zaburzenia odżywania (np. anoreksja, bulimia, zespół napadowego jedzenia);

zaburzenia psychosomatycznego (np. bóle niewiadomego pochodzenia);

zaburzenia osobowości (np. borderline);

uzależnienia (od substancji/ czynności).