Przebudzenie Katowice

POMOC PEDAGOGICZNA

Zachęcamy do skorzystania w przypadku kiedy dziecko lub nastolatek doświadcza m.in.:

trudności z radzeniem sobie z emocjami;
agresji, autoagresji;
obniżonego nastroju;
poczucia odrzucenia np. przez grupę rówieśniczą;
problemów szkolnych;
problemów w relacjach z rówieśnikami, nauczycielami, rodzicami;
sprawia trudności wychowawcze;
wymaga podniesienia umiejętności społecznych;
wymaga wczesnego wspomagania rozwoju.