Przebudzenie Katowice


POMOC PSYCHOLOGICZNA

Zachęcamy do skorzystania w przypadku doświadczenia traumy, kryzysu, cierpienia w wyniku m.in.: 

nadużycia emocjonalnego, fizycznego lub seksualnego;
doznania przemocy lub bycia świadkiem przemocy;
gwałtu, napaści;
ciężkiego zranienia, choroby przewlekłej;
żałoby;
wypadku komunikacyjnego;
klęski żywiołowej;
myśli samobójczych;
samookaleczeń i innych zachowań autoagresywnych;
problemów małżeńskich, partnerskich;
problemów w komunikacji interpersonalnej;
utraty pracy;
zdrady;
rozstania, rozwodu;
konfliktów rodzinnych.