Przebudzenie Katowice

Centrum Psychoterapii
i Wsparcia Pedagogicznego

Centrum Psychoterapii i Wsparcia Pedagogicznego

"Wiosna budzi nas, pielęgnuje i ożywia. Jak często przychodzi Twoja wiosna? Jeśli jesteś więźniem kalendarza, to przychodzi raz w roku.
Jeśli tworzysz autentyczną moc, pojawia się ona często lub bardzo często." - Gary Zukav

U nas

otrzymasz

U nas

otrzymasz

U nas

otrzymasz

W pracy terapeutycznej zwracamy szczególną uwagę na

UWAŻNOŚĆ

Z wielką czujnością, byciem "tu i teraz", jesteśmy w relacji terapeutycznej, zwracając szczególną uwagę na potrzeby, wartości oraz cele Klienta, jednocześnie pomagając mu bardziej doświadczać siebie w kontakcie z samym sobą, innymi oraz ze światem.

PODĄŻANIE ZA KLIENTEM

Przede wszystkim Klient jest specjalistą od samego siebie, psychoterapeuci są osobami, przy pomocy których osoba może odnaleźć swoją drogę, uświadomić sobie swoje potrzeby oraz nauczyć się bezpiecznych sposobów ich realizacji.

PARTNERSTWO

Bez współpracy nie osiągniemy wyznaczonych celów terapii. Akceptacja, zaangażowanie, empatia, życzliwość, wiedza i profesjonalizm terapeutów, bez motywacji i działania Klienta ku zmianie, nie przyniesie pożądanych efektów.

POTENCJAŁ

Psychoterapeuci patrzą na Klienta całościowo, wzmacniając oraz wydobywając jego zasoby - koncentrując się przede wszystkim na jego potencjale, a nie na deficytach, patologii i nadanych etykietach.

UWAŻNOŚĆ

Z wielką czujnością, byciem "tu i teraz", jesteśmy w relacji terapeutycznej, zwracając szczególną uwagę na potrzeby, wartości oraz cele Klienta, jednocześnie pomagając mu bardziej doświadczać siebie w kontakcie z samym sobą, innymi oraz ze światem.

PARTNERSTWO

Bez współpracy nie osiągniemy wyznaczonych celów terapii. Akceptacja, zaangażowanie, empatia, życzliwość, wiedza i profesjonalizm terapeutów, bez motywacji i działania Klienta ku zmianie, nie przyniesie pożądanych efektów.

PODĄŻANIE ZA KLIENTEM

Przede wszystkim Klient jest specjalistą od samego siebie, psychoterapeuci są osobami, przy pomocy których osoba może odnaleźć swoją drogę, uświadomić sobie swoje potrzeby oraz nauczyć się bezpiecznych sposobów ich realizacji.

POTENCJAŁ

Psychoterapeuci patrzą na Klienta całościowo, wzmacniając oraz wydobywając jego zasoby - koncentrując się przede wszystkim na jego potencjale, a nie na deficytach, patologii i nadanych etykietach.