Przebudzenie Katowice

mgr Jakub Leśniewski

Z wykształcenia jestem psychologiem, studia ukończyłem na Uniwersytecie SWPS w
Katowicach. Kształcę się w ramach 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo
-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłem kurs Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Psychospołecznych
w METRUM w Katowicach.

Obecnie pracuję na dziennym oddziale psychiatrycznym w SPZLP w Siemianowicach
Śląskich, gdzie zajmuję się indywidualnym poradnictwem psychologicznym oraz
współprowadzę psychoterapię grupową. W ramach współpracy z Uniwersytetem SWPS
w Katowicach prowadzę zajęcia ze studentami na kierunku psychologia oraz jestem
członkiem zespołu badawczego realizującego projekt naukowy poświęcony
monitorowaniu i zapobieganiu przemocy rówieśniczej w środowisku szkolnym.
Współpracuję z Fundacją TDJ w Katowicach jako tutor, wspierając młodzież
w długofalowej realizacji własnych pasji i celów.

W swojej pracy stawiam na relacyjność i otwartość.
Pomagam poradzić sobie z niskim poczuciem własnej wartości, długotrwałym stresem,
lękiem, zaburzeniami nastroju, brakiem motywacji, wypaleniem zawodowym czy
trudnościami w relacjach. Pasjonuje mnie psychologia sportu i aspekt motywacji
osiągnięć u sportowców, współpracuję z klubami i zawodnikami.
Jakub Leśniewski - ZnanyLekarz.pl

mgr Jakub Leśniewski

Z wykształcenia jestem psychologiem, studia ukończyłem na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Kształcę się w ramach 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłem kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Psychospołecznych w METRUM w Katowicach.

Obecnie pracuję na dziennym oddziale psychiatrycznym w SPZLP w Siemianowicach Śląskich, gdzie zajmuję się indywidualnym poradnictwem psychologicznym oraz współprowadzę psychoterapię grupową. W ramach współpracy z Uniwersytetem SWPS w Katowicach prowadzę zajęcia ze studentami na kierunku psychologia oraz jestem członkiem zespołu badawczego realizującego projekt naukowy poświęcony monitorowaniu i zapobieganiu przemocy rówieśniczej w środowisku szkolnym. Współpracuję z Fundacją TDJ w Katowicach jako tutor, wspierając młodzież w długofalowej realizacji własnych pasji i celów.

W swojej pracy stawiam na relacyjność i otwartość. Pomagam poradzić sobie z niskim poczuciem własnej wartości, długotrwałym stresem, lękiem, zaburzeniami nastroju, brakiem motywacji, wypaleniem zawodowym czy trudnościami w relacjach. Pasjonuje mnie psychologia sportu i aspekt motywacji osiągnięć u sportowców, współpracuję z klubami i zawodnikami.
Jakub Leśniewski - ZnanyLekarz.pl