Przebudzenie Katowice

KURS REDUKCJI STRESU OPARTY NA UWAŻNOŚCI (MBSR) 10.10-28.11.21 r.

Czym jest kurs MBSR?

   Uważność jest stanem umysłu, specyficzną postawą pozwalającą świadomie i z akceptacją obejmować uwagą wszelkie doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, takimi jakimi są w danym momencie. 8-tygodniowy trening MBSR został stworzony przez profesora Jona Kabat-Zinna i składa się z 9 spotkań grupowych oraz pracy własnej między sesjami. Podczas kursu będziesz ćwiczył(a) „mięsień uważności” w takich aspektach jak: ciało, oddech, ruch, myśli, emocje, dźwięki, obrazy, jedzenie. A wszystko to przy kształtowaniu akceptacji, cierpliwości, życzliwości, wdzięczności, miłości i współczucia dla siebie i innych.

Uczestnicy

   Kurs kierowany jest dla każdego, kto chce bardziej świadomie funkcjonować w codziennym życiu. Ćwiczone praktyki uważności pozwolą Ci odzyskać pełniejszy kontakt ze sobą i otaczającym Cię światem. Mindfulness jest świecką formą medytacji, za pomocą której możesz złagodzić doświadczany ból zarówno fizyczny, jak i psychiczny, zwiększyć tolerancję na trudne doznania, łatwiej regulować nieprzyjemne emocje i skuteczniej radzić sobie ze stresem. W efekcie wyciszają się automatyczne reakcje na trudne emocje i myśli, które w konsekwencji potęgują cierpienie. Liczne badania w tym zakresie potwierdzają realną poprawę jakości życia.

Program kursu

 1. Odkrywanie mindfulness. Uważność na ciało
 2. Uważność w postrzeganiu świata
 3. Uważność w ruchu
 4. Uważność w stresie
 5. Uważność na myśli
 6. Uważność w kontakcie z innymi
 7. „Dzień uważności”
 8. Uważność w dbaniu o siebie
 9. Przygotowanie na dalszą podróż

Kurs redukcji stresu oparty na uważności (MBSR) nie jest programem terapeutycznym ani relaksacyjnym, choć wtórnie może mieć takie działanie. 

Prowadząca

 • mgr Karolina Saternus-Piech – certyfikowana nauczycielka MBSR, psycholog, pedagog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (więcej w zakładce “O nas”
Miejsce spotkań
  ul. Dyrekcyjna 10/4, Katowice

Termin
                                           
 

8 niedziel po 2,5 h + 1 sobota przez 7 h

Niedziele w godzinach: 10:00–12:30

Sobota (20.11.21 r.) w godzinach: 09:00–16:00

Cena

 • 950 zł

Płatne w całości do 04.10.2021 r.

Numer rachunku bankowego: 17 1140 2004 0000 3002 7417 1527 mBank

Zapisy

…trwają do 30.09.2021 r.

…pod numerem: 575 072 425 lub

e-mail: przebudzenie.kontakt@gmail.com

Podczas kontaktu zostanie ustalony termin bezpłatnego spotkania zapoznawczego z prowadzącą, podczas którego dostaniesz odpowiedzi na pytania i wątpliwości, a w momencie podjęcia decyzji o przystąpieniu do kursu MBSR – zawarta zostanie pisemna umowa.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Grupa liczy maksymalnie 7 osób.

Informacje dodatkowe

Zadbaj o czas i wygodny strój:). Maty, koce, poduszki są dostępne na miejscu.

Każdy z uczestników otrzymuje dzienniczek uważności, materiały edukacyjne i nagrania do pracy własnej.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat, który umożliwia wejście na ścieżkę nauczycielską.

Aby uzyskać certyfikat dozwolona jest nieobecność na 1 zajęciach. 

                                                                                                                            Serdecznie zapraszam!

                                                                                                                                               Karolina Saternus-Piech