Przebudzenie Katowice

mgr Karolina Saternus-Piech

Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną z certyfikatem (nr 1078)
akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Studia psychologiczne i pedagogiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w
Katowicach. Jestem także certyfikowaną nauczycielką Mindfulness-Based Stress
Reduction (MBSR) w The Institute for Mindfulness-Based Approaches przy współpracy
z Polskim Instytutem Mindfulness.

Swoje doświadczenie zdobywałam jako praktykantka, wolontariuszka, pracownik
licznych instytucji, zajmujących się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń i chorób
psychicznych, takich jak: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad
Vitam Dignam, Punkt informacyjno-konsultacyjny Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu,
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny (OZZS) w Bytomiu, Centrum Zdrowia
Psychicznego Feniks w Katowicach, Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa
Czumy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia Zdrowia Psychicznego (SPZLP) w
Siemianowicach Śląskich oraz Wydział Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach. Obecną praktykę psychoterapeutyczną łączę ze współpracą
z Uniwersytetem SWPS.

Fundamentem obranej drogi zawodowej jest dla mnie pasja i fascynacja dziedziną
psychologii. Interesują mnie podejścia terapeutyczne korzystające z mindfulness
tj. MBCT, Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapia Dialektyczno
-Behawioralna (DBT). Istotnymi komponentami procesu psychoterapeutycznego są
według mnie: uważność na potrzeby i wartości klienta, wydobywanie jego
zasobów/ potencjału, partnerstwo, a wszystko to przy
empatycznej, autentycznej relacji.

Prowadzę terapie indywidualne osób dorosłych w zakresie:
zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości,
traum, żałoby i innych sytuacji kryzysowych, samookaleczeń i innych zachowań
autoagresywnych, czy też trudności w relacjach interpersonalnych. Prowadzę także
Kursy Redukcji Stresu MBSR i grupy podtrzymujące praktykę mindfulness.
Karolina Saternus-Piech - ZnanyLekarz.pl

mgr Karolina Saternus-Piech

Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną z certyfikatem (nr 1078) akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Studia psychologiczne i pedagogiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jestem także certyfikowaną nauczycielką Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) w The Institute for Mindfulness-Based Approaches przy współpracy z Polskim Instytutem Mindfulness.

Swoje doświadczenie zdobywałam jako praktykantka, wolontariuszka, pracownik licznych instytucji, zajmujących się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych, takich jak: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam, Punkt informacyjno-konsultacyjny Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu, Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny (OZZS) w Bytomiu, Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach, Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia Zdrowia Psychicznego (SPZLP) w Siemianowicach Śląskich oraz Wydział Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Obecną praktykę psychoterapeutyczną łączę ze współpracą z Uniwersytetem SWPS.

Fundamentem obranej drogi zawodowej jest dla mnie pasja i fascynacja dziedziną psychologii. Interesują mnie podejścia terapeutyczne korzystające z mindfulness tj. MBCT, Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT). Istotnymi komponentami procesu psychoterapeutycznego są według mnie: uważność na potrzeby i wartości klienta, wydobywanie jego zasobów/ potencjału, partnerstwo, a wszystko to przy empatycznej, autentycznej relacji.

Prowadzę terapie indywidualne osób dorosłych w zakresie: zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, traum, żałoby i innych sytuacji kryzysowych, samookaleczeń i innych zachowań autoagresywnych, czy też trudności w relacjach interpersonalnych. Prowadzę także Kursy Redukcji Stresu MBSR i grupy podtrzymujące praktykę mindfulness.
Karolina Saternus-Piech - ZnanyLekarz.pl